BIP

Zmień rozmiar czcionki

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA KURS „TECHNOLOGIE INFORMACYJNE – TWORZENIE MATERIALÓW DYDAKTYCZNYCH Z WYKORZYTSANIEM PLATFORMY MOODLE”

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych osób zakwalifikowanych na kurs „Technologie informacyjne – tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Moodle” odbędzie się w dniach 20-22.09.2011r. w godz. 12:00-18:00 w Gliwickim Ośrodku Metodycznym.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się pod tabelą. Należy je wydrukować/wypełnić/podpisać  i dostarczyć do GOM  w oznaczonych terminach. Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w kursie.

 

lp

imię i nazwisko

szkoła

1

Agnieszka Grzesik

ZSO nr 10  Gliwice

2

Joanna Warchałowska-Głouszek

GCE Gliwice

3

Izabela Jazienicka

ZSET  Gliwice

4

Ilona Simek

LO I GIMNAZJUM ETE W GLIWICACH

5

Dagmara Czerwińska – Wróbel

ZSO nr 11 Gliwice

6

Katarzyna Gemander - Pawłowska

Zespół Kształcenia Zawodowego

7

Małgorzata Kupisz

ZSO NR 5 Gliwice

8

Beata Raczyńska

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych

9

Jadwiga Jabłońska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

10

Małgorzata Wilk

Gimnazjum nr 6 Gliwice

11

Justyna Kurzak

Górnośląskie Centrum Edukacyjne Gliwice

12

Ewa Matyja

ZSO nr 5 Gliwice

13

Joanna Cieśla- Bem

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych

14

Magdalena Stawska

Zespół Kształcenia Zawodowego Gliwice

15

Joanna Jarota

Szkoła Podstawowa NR 21 Gliwice

16

Izabela Basińska

ZSO 2 w Gliwicach

17

Łucja Jankiewicz

ZSZSp ul. Dolnej Wsi Gliwice

18

Teresa  Bielecka

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

19

Joanna Jagoda-Orłowska

ZKZ w Gliwicach

20

Ewa Mierzwa

GCE Gliwice

21

Joanna Korek

ZSO Nr 10 Gliwice

22

Beata Dulęba

ZSET  Gliwice

23

Maria Gajda

ZSOE Gliwice

24

Aneta Wężyk

Szkoła Podstawowa nr 38 Gliwice

25

Katarzyna Ruman

GCE Gliwice

26

Maria Oziębłowska

Szkoła Podstawowa nr 10 Gliwice

27

Katarzyna Bierkowska

Zespół Szkół Łączności Gliwice

 

 

Uwaga! Ponadto do poniższych dokumentów należy dostarczyć:

kserokopię stopnia awansu zawodowego poświadczoną za zgodność z oryginałem

kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem