BIP

Zmień rozmiar czcionki


Oferta szkoleń rad pedagogicznych 2014/15

Opisane szkolenia można zamówić przesyłając kartę zgłoszenia do Gliwickiego Ośrodka Metodycznego faksem 32 302 19 91 lub mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Termin szkolenia zostanie ustalony po przesłaniu karty zgłoszenia, poprzez indywidualne kontakty z zamawiająca szkołą, przedszkolem lub placówką.

Cena szkoleń rad pedagogicznych

- 150 zł/godz. lekcyjną  w Gliwicach – maksymalnie 30 osób

- 180 zł/godz. lekcyjną poza Gliwicami (do 20 km) – maksymalnie 30 osób

Ceny szkoleń prowadzonych wyłącznie metodami warsztatowymi, a także z ograniczeniami liczby uczestników, ustalane są dla konkretnego szkolenia – informacja poniżej.

Przy większej liczbie uczestników lub większej odległości od Ośrodka stawki podlegają negocjacjom.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny organizuje również szkolenia na życzenie szkoły, po zaproponowaniu przez nią tematyki.

Karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej Gliwickiego Ośrodka Metodycznego - POBIERZ

Załączniki:
Pobierz (karta_zgł_RP.pdf)Karta zgłoszeniowa664 Pobrane
 
Zmień rozmiar czcionki
 1. Asertywność w sytuacjach zawodowych
 2. Budowanie kontaktu i trwałych relacji
 3. Co z tą tolerancją?
 4. Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów z zaburzeniami
 5. Dziecko z wadą słuchu w placówce oświatowej
 6. Ewaluacja wewnętrzna, czyli jak zdiagnozować samego siebie
 7. Ewaluacja zewnętrzna – procedury, przebieg, wykorzystanie raportu
 8. Gender - co to jest? – jak wprowadzać zagadnienie gender w szkole
 9. Higiena głosu dla nauczycieli - podstawowe zasady
 10. Innowacyjne metody wspomagania procesu uczenia się
 11. Inteligencja wieloraka
 12. Jak mądrze pracować by nie ulec pracoholizmowi?
 13. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?
 14. Jak radzić sobie z krytyką?
 15. Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?
 16. Jak rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży?
 17. Jak skutecznie uczyć uczniów szczególnie uzdolnionych?
 18. Jak zbudować efektywne pracujący zespół?
 19. Kierowanie konfliktami
 20. Kieruję uczniami, wychowuję i uczę
 21. Komunikuję się skuteczniej
 22. Konflikty szkolne - profilaktyka i sposoby ich rozwiązywania
 23. Konstruowanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach EFS
 24. Kształtowanie pozytywnych relacji z uczniami
 25. Łączymy dziedziny: sztuka i biologia
 26. Łączymy dziedziny: sztuka i matematyka
 27. Metafora i bajka jako nowatorskie metody pracy z uczniem
 28. Metoda WebQuest w praktyce szkolnej
 29. Metody rozwijania i wspomagania pamięci i kreatywności
 30. Model kształcenia uczniów z nadpobudliwością psychoruchową
 31. Model kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach z oddziałami integracyjnymi
 32. Model kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach z oddziałami integracyjnymi
 33. Model kształcenia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na I i II etapie edukacji
 34. Model pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem aspergera w klasie specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej
 35. Motywowanie pracownika w zespole
 36. Nowy nadzór pedagogiczny – ewaluacja, kontrola, wspieranie
 37. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, czyli pomaganie jako budowanie rozwiązań
 38. Praca metodą projektów
 39. Praca z dzieckiem o wyjątkowych potrzebach rozwojowych
 40. Projekt edukacyjny. Metoda projektów
 41. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 42. Ratunku sztukaaa!
 43. Realizacja projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego
 44. Rola i zadania wychowawcy klasowego
 45. Rola i zastosowanie mediacji w rzeczywistości szkolnej
 46. Rozwiązywanie konfliktów
 47. Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 48. Rozwój mowy dziecka
 49. Rysunek dziecka - treści projekcyjne zawarte w dziecięcej twórczości plastycznej
 50. Skuteczna komunikacja w pracy
 51. Strategie rozwiązywania problemów
 52. Superwizja pracy wychowawczej z uczniem
 53. Tworzenie testów wiadomości na platformie Moodle
 54. Uczeń w kryzysie
 55. Uczeń z zespołem aspergera w szkole
 56. Utrzymanie dyscypliny w klasie
 57. Warsztat pracy młodego nauczyciela – tworzenie i doskonalenie
 58. Warsztaty motywacyjne
 59. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej
 60. Współpraca z instytucjami kultury
 61. Wymagania państwa wobec szkół i placówek
 62. Wypalenie zawodowe – jak poprawić relacje z pracą?
 63. Wzajemne relacje i formy współpracy szkoły z rodzicami
 64. Zabawy logopedyczne
 65. Zarządzanie czasem w pracy
 66. Zasady organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 67. Zespół ds. opiniowania programów nauczania w szkole
 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-1/14

KONFLIKTY SZKOLNE - PROFILAKTYKA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Konflikt, jego natura, diagnoza i rodzaje,
 • Diagnoza rzeczywistości szkolnej,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów: arbitraż, litygacja, negacje, mediacje,
 • Struktura osobowości a jakość i sposoby porozumiewania się,
 • Kompetencje komunikacyjne i ich wpływ na jakość życia dzieci, młodzieży i dorosłych

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-2/14

ROLA I ZASTOSOWANIE MEDIACJI W RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni/przedszkolni, szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi

Zakres merytoryczny

 • Konflikty w szkole, ich natura, diagnoza i rodzaje, czyli o rzeczywistości szkolnej
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów: arbitraż, litygacja, negocjacje, mediacje
 • Mediacje jako skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów
 • Cechy mediatora i jego rola w rozwiązywaniu konfliktów
 • Etapy procedury mediacyjnej oraz jej możliwości i ograniczenia w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-3/14

RYSUNEK DZIECKA, CZYLI JAK OGLĄDAĆ
I INTERPRETOWAĆ TREŚCI PROJEKCYJNE ZAWARTE W DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni/przedszkolni, szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi

Zakres merytoryczny

 • Sztuka w życiu człowieka
 • Rola rysowania w rozwoju dziecka czyli prawdy i mity o dziecięcym rysunku
 • Analiza rysunku dziecka a ocena sprawności poznawczej
 • Analiza rysunku a zawarte w nim treści projekcyjne
 • Rysunki w diagnozie potrzeb psychospołecznych
 • Rysunek w terapii

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-4/14

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA SZANSĄ NA JEGO POWODZENIE W EDUKACJI SZKOLNEJ.


Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni/przedszkolni

Zakres merytoryczny

 • Podstawy prawne organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Opiniowanie o potrzebie WWRD; przykładowe metody diagnostyczne
 • Rodzaje niepełnosprawności oraz wybrane formy terapii i rehabilitacji; podstawowe metody stymulacji rozwoju dziecka
 • Konstruowanie indywidualnych programów WWRD oraz dokumentowanie pracy zespołu
 • Rodzina dziecka wymagającego wczesnego wspomagania; formy i zakres pomocy dziecku i jego rodzinie

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-5/14

ZASADY ORGANIZOWANIA I ŚWIADCZENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH.


Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni/przedszkolni

Zakres merytoryczny

 • Regulacje prawne dotyczące zasad świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
 • Rola i zadania szkolnego zespołu ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Jaki jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
 • Kategorie specjalnych potrzeb edukacyjnych a procedury postępowania
 • Dokumentowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czyli zasady konstruowania WOPFU i IPET oraz KIPU i PDW

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-6/14

MODEL PRACY Z UCZNIEM Z AUTYZMEM   I  Z ZESPOŁEM ASPERGERA W KLASIE  SPECJALNEJ, INTEGRACYJNEJ I OGÓLNODOSTĘPNEJ.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Przepisy prawa oświatowego regulujące zasady organizowania pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkole i w placówce
 • Spektrum autystyczne: autyzm, Zespół Aspergera, cechy autystyczne – diagnoza poszczególnych zaburzeń, podobieństwa i różnice
 • Jaki jest uczeń z autyzmem? Jaki jest uczeń z Zespołem Aspergera? - podobieństwa i różnice
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia z wykorzystaniem wybranych skal: C.A.R.S. E. Schoplera i AQ S. Barona-Cohena
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu- wskazówki praktyczne

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-7/14

MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I W SZKOŁACH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Przepisy prawa oświatowego regulujące zasady organizowania pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkole i w placówce
 • Jaki jest uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?
 • Wielospecjalistyczne ocena poziomu funkcjonowania uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
 • Metodyka nauczania uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym
 • Programy nauczania tej grupy uczniów (zasady dostosowania programów nauczania, wykorzystywanie programów szkół specjalnych) oraz procedury ich zatwierdzania

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-8/14

MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I W SZKOŁACH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Zakres merytoryczny

 • Przepisy prawa oświatowego regulujące zasady organizowania pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkole i w placówce
 • Jaki jest uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym?
 • Praktyczne sposób aktywizowania uczniów oraz rozwijanie potencjału ich poznawczego
 • Podstawy programowe kształcenia tej grupy uczniów
 • WOPFU i IPET dla uczniów z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym z wykorzystaniem Inwentarza Oceny Postępu w Rozwoju Społecznym H.C. Gunsburga.

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-9/14

MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ NA I i II ETAPIE EDUKACJI.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Przepisy prawa oświatowego regulujące zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Aktualna definicja specyficznych trudności w uczeniu się oraz etapy i sposoby diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się
 • Jaki jest uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
 • Sposoby i formy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Zasady dokumentowania pracy z tą grupą uczniów

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-10/134

MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Przepisy prawa oświatowego regulujące zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ADHD – omówienie definicji i typów zaburzeń
 • Jaki jest uczeń z ADHD?
 • Sposoby i formy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z ADHD
 • Zasady pracy z tą grupą uczniów- wskazania praktyczne.

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-11/14

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH?

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Przepisy prawa oświatowego regulujące zasady organizowania pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uczeń zdolny, szczególnie uzdolniony, utalentowany – znaczenie pojęć
 • Jaki jest uczeń szczególnie uzdolniony?
 • Sposoby rozpoznawania uczniów szczególnie uzdolnionych w klasie szkolnej.
 • Formy i metody pracy z uczniami uzdolnionymi (przykłady dobrych praktyk)

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-12/14

WARSZTAT PRACY MŁODEGO NAUCZYCIELA – TWORZENIE I DOSKONALENIE

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • przepisy prawa oświatowego,
 • przygotowanie nauczyciela do lekcji,
 • wybór programu nauczania (podręczniki, oprawa metodyczna),
 • tworzenie programu własnego,
 • plan dydaktyczny w świetle reformy programowej,
 • tworzenie projektu edukacyjnego,
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • ewaluacja pracy,
 • konspekt lub scenariusz lekcji,
 • awans zawodowy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-13/14

ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE.

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • zmiany prawne - ustawa o systemie oświaty i rozporządzenia ujmujące kwestię wyboru programów nauczania i podręczników,
 • zadania zespołu ds. opiniowania programu w placówce,
 • cele i kompetencje zespołu oraz jego koordynatora,
 • kryteria oceny programów i podręczników,
 • omówienie procedur związanych z dopuszczaniem programów do użytku w placówce.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-14/14

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI LOGOPEDYCZNYMI I DYSFUNKCJAMI TYPU- DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA.

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Prawne aspekty dostosowywania wymagań edukacyjnych,
 • interpretacja zaleceń poradni,
 • obserwacja i diagnoza wspomagająca nauczyciela,
 • projektowanie elementów indywidualnego programu terapeutyczno- edukacyjnego,
 • studium przypadku,
 • współpraca z pedagogiem, wychowawcą i rodzicami - sposoby delegowania zadań,
 • omówienie procedur związanych z dopuszczaniem programów do użytku w placówce.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-15/14

PROJEKT EDUKACYJNY. METODA PROJEKTÓW

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • projekt edukacyjny jako skuteczna metoda w procesie dydaktycznym,
 • symulacja myślenia projekcyjnego,
 • sposoby konstruowania projektów,
 • zasady wpisywania projektu do planu pracy dydaktycznej,
 • zasady realizacji i ewaluacji projektów.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-16/14

HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - PODSTAWOWE ZASADY

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Symptomy wskazujące na zagrożenia dysfunkcjami,
 • prawidłowe oddychanie,
 • zasady higienicznej artykulacji w różnych sytuacjach szkolnych: lekcja, dyżur na przerwie, konsultacje, wygłaszanie prezentacji w auli itp.,
 • jak higienicznie posługiwać się głosem od 8.00 do 16.00?,
 • podstawowe zasady prawidłowej artykulacji.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-17/14

UTRZYMANIE DYSCYPLINY W KLASIE

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy.

Zakres merytoryczny

 • Zasady skutecznego wzmacniania zachowań dzieci i młodzieży,
 • jak rozpoznać w co grają uczniowie,
 • podstawy dobrej dyscypliny.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-18/14

KIERUJĘ UCZNIAMI, WYCHOWUJĘ I UCZĘ.

Czas trwania

4h

Adresaci

pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele.

Zakres merytoryczny

 • Ćwiczenia pozwalające rozwijać inteligencję emocjonalną u nauczycieli i uczniów, wychowanków,
 • kierowanie uczuciami,
 • sztuka motywowania w praktyce

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-19/14

KIEROWANIE KONFLIKTAMI.

Czas trwania

4h

Adresaci

wychowawcy klas, wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych,
wychowawcy domów dziecka.

Zakres merytoryczny

 • Style rozwiązywania konfliktów,
 • psychologiczne przeszkody w rozwiązywaniu konfliktów,
 • mediacje i negocjancie w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-20/14

WZAJEMNE RELACJE I FORMY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

Czas trwania

4h

Adresaci

wychowawcy klas, wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Partnerstwo i podmiotowość relacji rodzice – szkoła,
 • zasady skutecznej organizacji współpracy szkoły z rodzicami,
 • zasady współpracy z dorosłymi.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-21/14

ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO.

Czas trwania

4h

Adresaci

wychowawcy klas

Zakres merytoryczny

 • Kompetencje i działania wychowawcy klasy,
 • kategorie zadań wychowawcy klasy,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-22/14

JAK ROZWIJAĆ I WZMACNIAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas,
wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Analiza pojęcia poczucie własnej wartości,
 • diagnoza różnicowa pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości,
 • poznanie zasad i sposobów budowania oraz wzmacniania poczucia własnej  wartości.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-23/14

METODY ROZWIJANIA I WSPOMAGANIA PAMIĘCI I KREATYWNOŚCI.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Techniki mnemotechniczne w pracy z uczniem,
 • mapy pamięci i maszyny pamięci, łamigłówki, rebusy,
 • rytm i rym w nauczaniu,
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-24/14

PODEJŚCIE  SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIU CZYLI POMAGANIE JAKO BUDOWANIE ROZWIĄZAŃ

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy klas,

wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Poznanie założeń podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu,
 • modele rozwiązywania problemów,
 • wyzwalanie własnej aktywności u osób poszukujących pomocy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i problemowych,
 • poznanie zasad i sposobów motywowania innych do zmiany,
 • ćwiczenie umiejętności stosowania pytań otwartych i skalujących.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-25/14

KONSTRUOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Czas trwania

4 h

Adresaci

Nauczyciele zainteresowani poszerzeniem oferty edukacyjnej w oparciu o fundusze europejskie

Zakres merytoryczny

 • Podstawowe wytyczne dotyczące projektów realizowanych w ramach PO KL,
 • matryca logiczna projektowanego wsparcia,
 • analiza problemu, określenie grupy docelowej, zaplanowanie zadań, opis rezultatów i produktów,
 • generator wniosków aplikacyjnych,
 • budżetowanie zadań (koszty pośrednie i bezpośrednie),
 • procedura aplikacyjna

Prowadzący

Edyta Mierzwa – konsultantka  Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-26/14

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Czas trwania

4 h

Adresaci

Nauczyciele zainteresowani poszerzeniem oferty edukacyjnej w oparciu o fundusze europejskie

Zakres merytoryczny

 • Zasady i procedury negocjacyjne,
 • przygotowanie dokumentów przed podpisaniem umowy
  o   dofinansowanie,
 • zatrudnianie osób w projekcie,
 • kwalifikowalność uczestników,
 • realizacja zasady gender mainstreaming,
 • monitoring i ewaluacja projektów,
 • zasady rozliczania projektów,
 • generator wniosków płatniczych.

Prowadzący

Edyta Mierzwa – konsultantka  Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-27/14

Ewaluacja wewnętrzna,
czyli jak zdiagnozować samego siebie

Czas trwania

3h

Adresaci

Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Zakres merytoryczny

 • Zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej,
 • projektowanie ewaluacji wewnętrznej,
 • narzędzia ewaluacji, w tym narzędzia specyficzne dla autoewaluacji,
 • organizacja badań w szkole,
 • raportowanie i wykorzystywanie wyników ewaluacji.

Prowadzący

Jacek Tarkota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-28/14

Ewaluacja zewnętrzna – procedury, przebieg, wykorzystanie raportu

Czas trwania

3h

Adresaci

Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Zakres merytoryczny

 • Zasady i procedury ewaluacji zewnętrznej,
 • metody i narzędzia ewaluacji zewnętrznej,
 • wymagania Państwa wobec szkół i placówek,
 • wykorzystanie wyników ewaluacji.

Prowadzący

Jacek Tarkota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-29/14

Wymagania Państwa wobec szkół i placówek

Czas trwania

3h

Adresaci

Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Zakres merytoryczny

 • Prawne podstawy nowego nadzoru pedagogicznego,
 • przedstawienie wymagań Państwa wobec szkoły lub placówki,
 • wykorzystanie wymagań w nadzorze pedagogicznym,
 • analiza wymagań w kontekście placówki.


Uwaga: zajęcia w dużej części warsztatowe, dostosowywane do potrzeb konkretnej rady pedagogicznej. Wymagają ponadstandardowej aktywności i zaangażowania uczestników.

Prowadzący

Jacek Tarkota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-30/13

Nowy nadzór pedagogiczny
– ewaluacja, kontrola, wspieranie

Czas trwania

3h

Adresaci

Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Zakres merytoryczny

 • Prawne podstawy nowego nadzoru pedagogicznego,
 • wymagania Państwa wobec szkół i placówek,
 • ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna pracy szkoły,
 • zasady prowadzenia kontroli,
 • nowa koncepcja wspierania pracy szkół i nauczycieli.

Prowadzący

Jacek Tarkota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-31/14

Metoda WebQuest w praktyce szkolnej

Czas trwania

3h

Adresaci

Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Zakres merytoryczny

Szkolenie obejmuje teoretyczne podstawy metody WebQuest oraz jej praktyczne zastosowanie (forma warsztatowa).

Uwaga: zajęcia muszą odbywać się w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Liczba uczestników jest uzależnione od liczby stanowisk (maks. 2 osoby na stanowisku).

Prowadzący

Jacek Tarkota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-32/14

Tworzenie testów wiadomości na platformie Moodle

Czas trwania

4h

Adresaci

Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Zakres merytoryczny

 • Platforma Moodle i zakres jej stosowania w szkole,
 • podstawy edycji zasobów na platformie,
 • zasady tworzenia pytań testowych, rodzaje pytań,
 • kompozycja  i ustawienia testów,
 • tworzenie i testowanie quizu na platformie (ćwiczenie).
Uwaga: zajęcia muszą odbywać się w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Liczba uczestników jest uzależnione od liczby stanowisk (maks. 2 osoby na stanowisku). Dostęp do platformy zapewnia GOM.

Prowadzący

Jacek Tarkota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-33/13

RATUNKU SztukAAA!

Czas trwania

warsztaty dla nauczycieli: 6h.

warsztaty dla nauczycieli z uczniami: 3h

Adresaci

Nauczyciele  plastyki/sztuki (na wszystkich etapach edukacyjnych), nauczyciele historii sztuki i WOK, a także zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej. Nauczyciele z grupą przedszkolaków, a także uczniów klas I - III SP oraz IV – VI SP.

Zakres merytoryczny

Aktywne warsztaty umożliwiające wprowadzanie w treści nauczania aktywnych form poznania sztuki współczesnej, poprzez aktywne ćwiczenia, zadania i zabawy.  Celem warsztatów wskazanie możliwości wprowadzania zagadnień z zakresu sztuki współczesnej i pracy z nią, a także opowiadania o sztuce najnowszej.

Prowadzący

Magdalena Foltyniak


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-34/14

„GENDER - CO TO JEST?” – JAK WPROWADZAĆ ZAGADNIENIE GENDER  W SZKOLE.

Czas trwania

Warsztaty dla nauczycieli: 4h.

Warsztaty dla nauczycieli z uczniami: 2h

Adresaci

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, na wszystkich etapach edukacyjnych, a także wychowawcy z grupą uczniów szkoły gimnazjalnej.

Zakres merytoryczny

Aktywne warsztaty podejmujące tematykę płci kulturowej – gender w praktyce, a przede wszystkim w rzeczywistości szkolnej.

Prowadzący

Magdalena Foltyniak


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-35/13

CO Z TĄ TOLERANCJĄ?

Czas trwania

Warsztaty dla nauczycieli: 4h.

Warsztaty dla nauczycieli z uczniami: 2h

Adresaci

Nauczyciele historii (na wszystkich etapach edukacyjnych), języka polskiego (na wszystkich etapach edukacyjnych), WOK oraz nauczyciele z uczniami kl. IV – VI S.P i gimnazjum.

Zakres merytoryczny

Aktywne warsztaty podejmujące temat różnorodności, odmienności i pojmowania różnic narodowych, etnicznych, tożsamościowych i religijnych.

Prowadzący

Magdalena Foltyniak


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-36/14

PRACA METODĄ PROJEKTÓW

Czas trwania

Wersja podstawowa: 6h

Wersja rozszerzona: 12h

Adresaci

Szczególnie nauczyciele gimnazjum ze względu na zapis w podstawie programowej obligujący uczniów do uczestnictwa i realizacji projektu w gimnazjalnym ciągu edukacyjnym. Pomocniczo dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres merytoryczny

Szkolenie pozwalające poznać pracę metodą projektu krok po kroku. Szkolenie wprowadzające dla nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Prowadzący

Magdalena Foltyniak


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-37/14

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KULTURY

Czas trwania

4h.

Adresaci

Nauczyciele sztuki/plastyki (na wszystkich etapach edukacyjnych), nauczyciele języka polskiego (na wszystkich etapach edukacyjnych), nauczyciele historii  (na wszystkich etapach edukacyjnych), nauczyciele  WOK, oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej.

Zakres merytoryczny

Szkolenie wyjaśnia dlaczego warto odwiedzać instytucje kultury i korzystać z ich oferty edukacyjnej  i  jak przygotować uczniów do wizyty w muzeum/galerii oraz jak wykorzystać wiedzę w programie szkolnym.

Prowadzący

Magdalena Foltyniak

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-38/13

ŁĄCZYMY DZIEDZINY:  SZTUKA I BIOLOGIA

Czas trwania

4h.

Adresaci

nauczyciele przyrody i biologii (wszystkie etapy edukacyjne) oraz nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej,  pomocniczo dla nauczycieli sztuki

Zakres merytoryczny

Warsztaty pokazujące jak łączyć i uatrakcyjniać treści nauczania o wątki z innych dziedzin. Celem warsztatów jest pomoc w kreatywnym nauczaniu, którego priorytetem jest synteza wiedzy.

Prowadzący

Magdalena Foltyniak

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-39/14

ŁĄCZYMY DZIEDZINY:  SZTUKA I MATEMATYKA

Czas trwania

4h.

Adresaci

Nauczyciele matematyki (wszystkie etapy edukacyjne) oraz nauczyciele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej,  pomocniczo dla nauczycieli sztuki.

Zakres merytoryczny

Warsztaty pokazujące jak łączyć i uatrakcyjniać treści nauczania o wątki z innych dziedzin. Celem warsztatów jest pomoc w kreatywnym nauczaniu, którego priorytetem jest synteza wiedzy.

Prowadzący

Magdalena Foltyniak

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-40/14

INTELIGENCJA WIELORAKA

Czas trwania

3h.

Adresaci

Rady Pedagogiczne

Zakres merytoryczny

Wieloraka inteligencja jako jeden z czynników wspierających karierę ucznia - wprowadzenie w teorię H. Gardnera, zapoznanie z rodzajami inteligencji, wykorzystanie inteligencji wielorakiej we wspieraniu uzdolnień i rozwoju ucznia.

Prowadzący

mgr B. Kosińska

mgr J. Kenig
Cena - 300 zł w Gliwicach - maksymalnie 15 osób
- 360 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 15 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-41/14

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA  W SZKOLE

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciele SP, GM, LO

Zakres merytoryczny

Uczeń z zespołem Aspergera  w szkole - charakterystyka ucznia
z  zespołem  Aspergera oraz wskazówki do pracy na terenie klasy oraz szkoły (szkolenie teoretyczne – etap I),

Prowadzący

mgr M. Szocińska

mgr M. Plich
Cena - 300 zł w Gliwicach - maksymalnie 20 osób
- 340 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 20 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-42/14

JAK POMÓC DZIECKU Z WADĄ WYMOWY?

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciela przedszkoli

Zakres merytoryczny

Jak pomóc dziecku z wadą wymowy w przedszkolu. Metody i formy terapii oraz współpraca z nauczycielami.

Prowadzący

mgr M. Wojtowicz
Cena - 200 zł w Gliwicach - maksymalnie 15 osób
- 240 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 15 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-43/14

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli

Zakres merytoryczny

Rozwój mowy dziecka 0-6 r. ż. Prawidłowy przebieg rozwoju mowy
z uwzględnieniem uwarunkowań psychomotorycznych dziecka.

Prowadzący

mgr M. Wojtowicz
Cena - 200 zł w Gliwicach - maksymalnie 10 osób
- 240 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 10 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-44/14

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres merytoryczny

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka poprzez zabawy logopedyczne kl.0-III.

Prowadzący

mgr I. Krzywicka

mgr A. Piszczewska-Heins
Cena - 200 zł w Gliwicach - maksymalnie 15 osób
- 240 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 15 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-45/14

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres merytoryczny

Innowacyjne metody wspomagania procesu uczenia się – Biofeedback, GSR, Brain-boy.

Prowadzący

mgr I. Krzywicka

Cena - 200 zł w Gliwicach - maksymalnie 15 osób
- 240 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 15 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-46/14

DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres merytoryczny

Dziecko z wadą słuchu w placówce oświatowej – prelekcja.

Prowadzący

mgr Alicja Balicka

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-47/14

PRACA Z DZIECKIEM O WYJĄTKOWYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli

Zakres merytoryczny

Zdolne, utalentowane, twórcze – praca z dzieckiem o wyjątkowych potrzebach rozwojowych – charakterystyka dziecka zdolnego, utalentowanego, twórczego, wypracowanie wskazań do pracy
z dzieckiem o wyjątkowych potrzebach.

Prowadzący

mgr M. Łuczak

Cena - 200 zł w Gliwicach - maksymalnie 12 osób
- 240 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 12 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-48/14

WARSZTATY MOTYWACYJNE

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Warsztaty motywacyjne – zajęcia ułatwiające  rozpoznanie czym jest motywacja, określenie poziomu własnej motywacji, poznanie sposobów na zwiększenie poziomu motywacji.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 20 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 20 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-49/14

SKUTECZNIEJ KOMUNIKUJĘ SIĘ

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Skuteczniej komunikuję się – zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne – komunikację werbalną i niewerbalną, asertywność, kreatywność.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 20 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 20 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-50/14

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z UCZNIAMI

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Kształtowanie pozytywnych relacji z uczniami – zajęcia pozwalające rozpoznanie, na czym polega budowanie relacji, co jest ważne
w tworzeniu dobrych relacji z uczniem.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

Cena - 300 zł w Gliwicach - maksymalnie 20 osób
- 360 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 20 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-51/14

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Konflikty – jak je pozytywnie rozwiązywać w życiu i w pracy warsztaty ułatwiające rozpoznanie jak reaguję w sytuacji konfliktu, zapoznanie się z umiejętnościami ułatwiającymi rozwiązywanie konfliktów oraz  pozwalające poznać metody radzenia sobie z konfliktem.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 20 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 20 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-52/14

UCZEŃ W KRYZYSIE

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Uczeń w kryzysie – szkolenie ma  na celu zwiększenie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia wynikających z zaburzeń emocjonalnych lub sytuacji kryzysowych czy traumatycznych.

Prowadzący

mgr Jolanta Sajkowska,

mgr Izabela Wiltosz- Mozych
Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-53/14

METAFORA I BAJKA JAKO NOWATORSKIE METODY PRACY Z UCZNIEM

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Tajemnicze zaklęcie - metafora i bajka jako nowatorskie metody pracy z uczniem -  szkolenie pokazujące, że możliwe jest osiągnięcie, poprzez niekonwencjonalne metody posługiwania się bajką czy anegdotą,  pełniejszego wglądu w istotę problemu wychowawczego oraz znalezienie skuteczniejszego rozwiązania, aniżeli jego wielogodzinne wyjaśnienia oparte na logicznej argumentacji. Albowiem jak to wyraził Rabindranath Tagore „..umysł będący samą logiką jest jak nóż będący wyłącznie ostrzem. Kaleczy dłoń która chce się nim posłużyć.

Prowadzący

mgr Jolanta Sajkowska,

mgr Izabela Wiltosz- Mozych
Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-54/14

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Daj sobie energię… - szkolenie ma na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Prowadzący

mgr Jolanta Sajkowska,

mgr Izabela Wiltosz- Mozych
Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-55/14

SUPERWIZJA PRACY WYCHOWAWCZEJ
Z UCZNIEM

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół

Zakres merytoryczny

Superwizja pracy wychowawczej z uczniem. Jest to propozycja systematycznych spotkań grupowych mających na celu doskonalenie kompetencji wychowawczych, poprawę kontaktów z uczniami, lepsze zrozumienie czynników wpływających na wzajemne porozumiewanie się. Udział w spotkaniach zakłada indywidualną pracę nauczyciela nad relacją z uczniem i nad własnym stylem komunikacji. Konieczna jest zatem osobista gotowość, aktywność i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów relacyjnych. Uczestnictwo w grupie objęte jest zasadą dyskrecji.

Prowadzący

mgr Artur Kulig
Cena - 450 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 540 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób


 
Zmień rozmiar czcionki

KOD SZKOLENIA

RP-56/14

Szkolenia z zakresu psychologii pracy

Czas trwania

ok. 16h

szkolenie dwudniowe

Adresaci

Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek

Zakres merytoryczny

Szkolenie dwudniowe organizowane we współpracy z firmą szkoleniową FEELER. Podstawowym celem szkolenia jest poprawa komfortu pracy nauczycieli i ich funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Prowadzący

Aleksandra Biela, trener psychologii biznesu
Cena Całość szkolenia (2x8 godz.) 800 zł - maksymalnie 30 osób