23 października 2015 r. odbyły się I Gliwickie Targi zawodów. Celem Targów było wsparcie i zintegrowanie gliwickich publicznych szkół zawodowych w promocji zawodów dostępnych na lokalnym rynku edukacyjnym i rynku pracy. Targi skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy mogli zapoznać się z charakterystykami 35 zawodów i uzyskać na ich temat jak najwięcej informacji, np.: plusy i minusy pracy w tym zawodzie, przeciwwskazania do wykonywania zawodu, ścieżka zawodowa, uzyskiwane kwalifikacje. Ofertę kształcenia zawodowego prezentowało 8 gliwickich szkół zawodowych. Uczniowie szkół gimnazjalnych mogli uzyskać informacje o 35 zawodach.

Więcej informacji także na profilu

Syntetyczne omówienie poszczególnych zawodów zostało przygotowane przez poszczególne szkoły według poniższego zestawienia:

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH, GLIWICE UL. CHORZOWSKA 5
 • Technik informatyk
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO – CERAMICZNYCH, GLIWICE UL. BOJKOWSKA 16
 • Technik budownictwa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik geodeta
 • Technik energetyki odnawialnej
 • Murarz
 • Monter Zabudowy suchej

 

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35
 • Technik elektryk
 • Technik elektronik
 • Technik spedytor
 • Technik logistyk

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO, GLIWICE UL. KOZIELSKA 1

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik kelner
 • Technik ekonomista
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Kucharz

 

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, GLIWICE UL. KILIŃSKIEGO 24 A
 • Technik mechanik pojazdów samochodowych i motocyklowych
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 • GÓRNOSLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE, GLIWICE UL. OKRZEI 20
 • Technik analityk
 • Fryzjer
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik ochrony środowiska
 • Operator obrabiarek skarwających

 

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – TECNICZNYCH,  GLIWICE UL. SIKORSKIEGO 132
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik logistyk profil wojskowy
 • Technik ekonomista profil policyjny

 

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH, GLIWICE UL. DOLNEJ WSI 74
 • Cukiernik
 • Introligator
 • Sprzedawca
 • Technik handlowiec

  

Załączniki:
Pobierz plik (Karty zawodów.pdf)Karty zawodów.pdf6025 kB